Plastové zatrávňovače

Univerzálny postup montáže plastových zatrávňovačov

Montáž plastových zatrávňovačov je kritickým krokom na dosiahnutie perfektného a dlhodobo funkčného povrchu, či už ide o malú záhradu, parkovisko, alebo rozsiahlejšie verejné plochy. Správne nainštalované zatrávňovacie dlaždice nielenže zlepšujú estetiku, ale aj funkčnosť daného priestoru. Predstavujeme Vám osvedčený postup montáže, ktorý zahŕňa všetky kľúčové kroky a upozornenia na časté chyby.

Krok 1: Príprava podkladu

Dôkladná príprava podkladu je základom úspechu. Zabezpečte, aby bol podklad rovný, stabilný a kompaktný. Odstráňte
všetky buriny a veľké kamene. Ak je pôda mäkká, je nutné položiť vrstvu štrku alebo drveného kameňa pre lepšiu stabilitu a drenáž v hrúbke podľa
predpokladanej záťaže celej plochy od 0-50cm.

Krok 2: Vyrovnanie a zhutnenie

Po pripravení podkladu je potrebné ho vyrovnať a zhutniť, čo zabezpečíte pomocou vibračnej dosky alebo žaby, prípadne menšiu plochu viete zhutniť aj oceľovým hutničom. Hlavným cieľom je dosiahnuť rovnomerný, pevný zhutnený povrch, čo je kritické pre následnú kvalitu a trvanlivosť montáže bez dodatočných opráv.

Krok 3: Rozloženie geotextílie

Geotextília slúži ako separačná vrstva medzi zeminou a zatrávňovacími dlaždicami, alebo medzi zeminou a štrkom. Správne umiestnená zabraňuje premiešaniu štrkovej základne s pôdou a zároveň zabezpečuje efektívne odvodnenie.

Krok 4: Položenie zatrávňovačov

Začnite pokladanie zatrávňovačov z jedného rohu a systematicky postupujte v radoch tak aby zámky zatrávňovačov smerovali dopredu a umožňovali pripojenie ďalšej rady zatrávňovačov. Pripájajte jednotlivé dlaždice do seba pomocou zámkového systému bez zanechávania medzier. 

Krok 5: Vyplnenie zatrávňovačov

 

Vyplňte zatrávňovače materiálom podľa typu zaťaženia a použitia plochy – môže to byť štrk alebo zemina s trávnym osivom. Rozhrňte výplň rovnomerne, aby boli všetky otvory v zatrávňovačoch riadne zaplnené. Pri štrku až nad okraj zatrávňovača. Pri výplni s trávnym osivom, odporúčame nevyplniť hneď zatrávňovač až po okraj ale do ¾ výšky zatrávňovača. Keď tráva vyjde a zakorení sa v mriežke zatrávňovačov, trávu pokoste a znova nechajte vyrásť na úroveň kosenia. Pokoste 2x a až potom dosypte rašelinu alebo iný vhodný trávny substrát až po okraj zatrávňovačov. Týmto postupom sa vyhnete vyjazdeniu zeminy v zatrávňovači hneď na začiatku, kedy by v ubitej zemine mala tráva problém vyrásť, keďže by tam stále jazdilo auto.

Krok 6: Finálne úpravy a zavlažovanie

 

Po dokončení montáže plochu  zavlažte. To pomáha materiálu usadiť sa a zatrávňovače dobre spojiť s podkladom. Zavlažovanie tiež napomáha rýchlejšiemu klíčeniu trávy v prípade, ak ste sa rozhodli pre jej výsev trávy.

Bežné chyby pri montáži:

  1. Nedostatočná príprava – hrúbka a zhutnenie podkladu vedúce k nerovnostiam.
  2. Nesprávne položená geotextília môže znižovať efektivitu drenáže.
  3. Nesprávne spojenie zatrávňovačov v zámkoch môže spôsobiť nestabilitu a poškodenie.
  4. Nedostatočné vyplnenie môže viesť k deformáciám dlaždíc pri zaťažení.
  5. Dodržaním uvedených krokov a vyhýbaním sa bežným chybám zabezpečíte, že Vaša inštalácia plastových zatrávňovačov bude úspešná a dlhodobo funkčná. V prípade, že potrebujete poradiť neváhajte nás kontaktovať.